Sprzęt do laboratorium wirtualnej rzeczywistości

22 listopada do Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB dotarła pierwsza partia sprzętu przeznaczonego do Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości Akademii WSB.

Laboratorium wyposażone zostanie m.in. w 10 stanowisk VR pozwalających studentom kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zgłębiać wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności z zakresu zrównoważonego zarządzania energią oraz gospodarki niskoemisyjnej w sektorach: turystyka, budownictwo oraz automotive. Jeszcze w grudniu rozpoczną się pierwsze zajęcia studentów na zakupionym w ramach polsko-czeskiego projektu sprzęcie.

 Projekt pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”, numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 realizowany jest przez Akademię WSB we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Może Ci się również spodoba