Miesięczne Archiwum: luty 2023

O gospodarce niskoemisyjnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Dwie grupy uczniów technikum budownictw i technikum architektury krajobrazu Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowanych „Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia odbyły się 23 lutego 2023