Szkolenia dla studentów z zakresu VR

Trwają szkolenia ramach polsko-czeskiego projektu pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II” z wykorzystania sprzętu i oprogramowania dostępnego w ramach Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości. Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie korzystają z dedykowanego oprogramowania VR związanego z gospodarką niskoemisyjną.

Projekt pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”, numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Może Ci się również spodoba