Miesięczne Archiwum: styczeń 2024

Nasz projekt uznany przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki za dobrą praktykę Uczelni i wpisany został do „Katalogu dobrych praktyk uczelni”.

Czwarta edycja „Katalogu dobrych praktyk uczelni” poświęcona jest czynnikom ESG, czyli środowiskowym (Environmental), społecznym (Social) oraz ładu organizacyjnego (Corporate Governance). Dobre praktyki Akademii WSB, która jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, po raz kolejny...