Miesięczne Archiwum: marzec 2023

Panel konferencyjny

29 marca 2023 w godz. 13:00 – 16:00 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB odbył się panel konferencyjny „Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu polsko-czeskim”

Panel energetyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Panelu Konferencyjnym, który odbędzie się 29 marca 2023 w godz. 13:00 – 16:00 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB

16 marca w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”, klasy 4TA8, 4TB8, 4TC8 (gr.2) i 3BA Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im Tadeusza Kościuszki w Rybniku, wzięły udział w szkoleniu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Szkolenie prowadziła dr hab. inż.  Katarzyna Tobór-Osadnik.

Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia w rydułtowskich szkołach średnich

14 marca w obu rydułtowskich szkołach średnich: Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach i w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach odbyły się zajęcia prowadzone przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowane „Co to jest gospodarka niskoemisyjna?”. Dla uczestników zajęć czekały gadżety związane z projektem oraz quiz wiedzy o gospodarce niskoemisyjnej. Dziękujemy dyrektorom obu szkół za umożliwienie organizacji zajęć.