Wizyta studyjna w Bielsku-Białej w ramach szkoły letniej

29 września 2021r.  08:00-18:00

  08.00 Zbiórka
08:30– 09:30Przejazd do Bielska-Białej
09.30– 11.30Urząd Miejski w Bielsku-Białej: Zarządzanie energią w mieście   Przedstawienie ogólnego podejścia miasta do zarządzania energią w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej (monitoring zużycia mediów).   Przedstawienie ogólnej wizji zrównoważonego rozwoju energetycznego miasta, w tym katalogu już zrealizowanych działań (plany SEAP i PGN), a także działań planowanych (opracowywany w przyszłym roku Plan działań na rzecz zrównoważonej energii do 2030 r.  mający na celu osiągnięcie celu 40% redukcji emisji CO2).   Przedstawienie roli mieszkańców w realizacji lokalnych celów klimatyczno-energetycznych, w tym wieloletniej, szeroko zakrojonej kampanii Bielsko-Biała chroni klimat, obejmującej organizację corocznego Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.   Przedstawienie Programu Ograniczania Niskiej Emisji, tj. programu dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych kotłów w gospodarstwach jednorodzinnych i jego wpływu na jakość powietrza w mieście.
11.30– 12.00Szkoła XXX: Oszczędzanie energii w szkołach w ramach projektów 50/50   Wirtualne spotkanie z przedstawicielem jednej ze szkół uczestniczących w projektach 50/50. Metodologia 50/50 aktywnie angażuje uczniów w proces zarządzania energią oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie obejmuje 9 kroków, a osiągnięte przez uczniów oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy szkołę, a podmiot finansujący rachunki za energię (samorząd lokalny).
12.00– 13.00  Spacer po mieście: zielono-błękitna infrastruktura   Omówienie strategii adaptacji miasta do zmian klimatu i zapoznanie się z elementami zielono-błękitnej infrastruktury (np. łąki kwietne, zielone dachy) mającymi zwiększyć jego odporność na już obserwowane lokalnie negatywne skutki zmiany klimatu.   Przedstawienie programu „Bielsko-Biała łapie deszcz”, w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dotację na kupno zbiorników na deszczówkę. Podkreślenie roli zatrzymywania wody w miejscu opadu i konieczności bardziej racjonalnego gospodarowania wodą.   Przejazd na pływalnię Aqua przy ul. Langiewicza  
   
13.00– 14.00Pływalnia Aqua: wykorzystanie OZE Zastosowanie układu pomp ciepła w celu podgrzewania wody w Pływalni Aqua, możliwe było dzięki zlokalizowanej w pobliżu magistrali wodociągowej o średnicy 1200 mm, z której przepływająca woda jest elementem dolnego obiegu systemu. Układ składa się z 2 pomp o wydajności 175 kW każda. Podstawowym zadaniem pomp jest ogrzewanie wody w basenie. Poza tym pompy są wykorzystywane do ogrzewania grzejnikami, wentylatorami i ogrzewaniem podłogowym obiektu o łącznej kubaturze ponad 15000 m3. Latem układ pomp ciepła pełni funkcję systemu klimatyzacyjnego.
   
14.00– 15.00  Obiad
  Obiad zorganizowany w restauracji w okolicach Dębowca
   
15.00– 16.00Ziad: Montaż OZE w domach jednorodzinnych Omówienie roli OZE w gospodarce niskoemisyjnej. Przedstawienie projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (OZE), dzięki któremu właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie Bielska-Białej chcący zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty).  W projekcie przewidziano 1000 szt. instalacji OZE, w tym 610 szt instalacji fotowoltaicznych, 150 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 110 szt. pomp ciepła do c.w.u. oraz 130 szt. pomp ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u. Spotkanie z firmą montującą OZE na budynkach.
16:00– 16:30Teren Dębowca: Stanowisko wypożyczania rowerów Omówienie projektu BBike, w ramach którego wprowadzono w mieście system bezobsługowych wypożyczalni rowerów. Omówienie pozostałych działań miasta na rzecz ograniczenia indywidualnego ruchu zmotoryzowanego.
16:30-18:00Przejazd do Cieszyna

Może Ci się również spodoba