Podręcznik "GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W KONTEKŚCIE ROZWOJU SEKTORA AUTOMOTIVE, BUDOWNICTWA ORAZ TURYSTYKI"