Podręcznik

Podręcznik przygotowany w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”

Podręcznik „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W KONTEKŚCIE ROZWOJU SEKTORA AUTOMOTIVE, BUDOWNICTWA ORAZ TURYSTYKI”

Wersja EN – pobierz

Wersja PL – pobierz

Wersja CZ – pobierz

Podręcznik przygotowany w ramach pierwszej edycji projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu”

Podręcznik „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM – WYBRANE UWARUNKOWANIA”