Vybavení laboratoře VR

Dne 22. listopadu dorazila do pobočky Akademie WSB v Cieszyně první várka vybavení určeného pro Laboratoř virtuální reality Akademie WSB.

Laboratoř bude mimo jiné vybavena 10 VR stanicemi, které studentům managementu a výrobního inženýrství umožní prozkoumat znalosti a získat nové dovednosti v oblasti udržitelného hospodaření s energií a nízkouhlíkového hospodářství v cestovním ruchu, stavebnictví a automobilovém průmyslu. První třídy studentů využívající vybavení zakoupené v rámci polsko-českého projektu začnou v prosinci.

Projekt s názvem. „Praktický vzdělávací program pro lidské zdroje rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“, registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 je realizován Akademií WSB ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

You may also like...