Czyste Pogranicze Aktualności

Nasz projekt uznany przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki za dobrą praktykę Uczelni i wpisany został do „Katalogu dobrych praktyk uczelni”.

Czwarta edycja „Katalogu dobrych praktyk uczelni” poświęcona jest czynnikom ESG, czyli środowiskowym (Environmental), społecznym (Social) oraz ładu organizacyjnego (Corporate Governance). Dobre praktyki Akademii WSB, która jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, po raz kolejny...

Spotkanie partnerów projektu

W dniu 14 lipca 2023 odbyło się kolejne spotkanie partnerów realizujących polsko-czeski projekt „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”.

Panel konferencyjny

Panel konferencyjny „Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu polsko-czeskim”