Opis projektu

Kontakty z pracodawcami (Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną 2016-2019) potwierdzają, że na rynku pracy brak pracowników kompetentnych do wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych w różnych branżach np. w turystce, branży budowlanej i automotive.

Cykliczne badanie: Barometr zawodów (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 2019) klasyfikuje deficytowe zawody tylko ogólnie np. brak monterów instalacji budowlanych. Podobne jest podejście strony czeskiej (urzędy pracy również tak szczegółowo nie monitorują wymaganych kompetencji).

Opinie pracodawców, doradców zawodowych i urzędów pracy dowodzą, że pracodawcy oczekują od pracownika wyspecjalizowanych kompetencji m.in. zastosowania innowacyjnych rozwiązań niskoemisyjnych. Staje się to priorytetem z uwagi na zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i konieczność poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Prowadzona przez Partnerów analiza popytu na kształcenie i badania losów absolwentów wskazują, że w przypadku gospodarki niskoemisyjnej trudno znaleźć na rynku pracy wystarczającą liczbę specjalistów. Pierwsi absolwenci specjalności „Zarządzanie energią” w WSB znaleźli zatrudnienie już w trakcie studiów.

Duża liczba programów unijnych wspierających gospodarkę niskoemisyjną i inne podobne działania wdrażane w instytucjach i firmach wymagają obsługi przez kompetentne kadry. Dostępna na pograniczu oferta kształcenia w tym zakresie nie nadąża za zmianami na rynku pracy. Biura Karier obu uczelni otrzymują pytania o pracowników z wiedzą biznesową i techniczną, przygotowanych do zarządzania gospodarką niskoemisyjną w firmach (m.in. montaż fotowoltaiki, solarów, instalacji wodorowych, wykorzystanie energii cieplnej i wiatrowej).

Dane urzędów pracy i projekt: Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląsk., woj. Śląskiego i Opolskiego potwierdzają pilną potrzebę kształcenia takich kadr, stąd Partnerzy chcą rozwijać ofertę edukacyjną.