Spotkanie projektowe

13 stycznia 2023 odbyło się spotkanie zespołu projektowego Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II

Spotkanie miało na celu omówienie działań realizowanych w ramach trwałości projektu  „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu“ oraz przedstawienie działań dotyczących aktualnie podejmowanych działań projektowych:

– warsztatów dla studentów w Ostrawie 26 stycznia 2023;

– projektów realizowanych przez studentów dotyczących ekonomicznych i zarządczych aspektów gospodarki niskoemisyjnej na pograniczu polsko-czeskim – w tym termin ich prezentacji (25 stycznia 2023);

– omówiono postępy w realizowanych szkoleniach wśród studentów z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu zestawów oraz oprogramowania do VR;

– Podsumowano warsztaty edukacyjne dla studentów, które odbyły się w VSB-TUO w Ostrawie w dniu 14.12.2023

– Podsumowano Panel energetyczny, który odbył się w VSB-TUO w Ostrawie w dniu 14.12.2023

– omówiono program oraz sprawy organizacyjne spotkań edukacyjnych z uczniami w szkołach

– omówiono postępy w realizacji kursów e-learningowych

– omówiono treści do zamieszczenia na stronie internetowej projektu

– dokonano przeglądu treści opracowanych i zamieszczonych w ramach przygotowanych przez ekspertów kursów e-learningowych

– omówiono działania projektowe do zrealizowania w roku 2023

Może Ci się również spodoba