Warsztaty edukacyjne

29 marca 2023 w ramach „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim II” odbyły się warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii VR. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

Uczestnicy korzystali z nowoczesnych gogli VR, dzięki którym w specjalnie przygotowanej aplikacji, mogli przenieść się w wirtualny świat. Aplikacja stawiała przed uczestnikami zadania związane z oszczędnością energii w powiązaniu z rzeczywistym gospodarowaniem kosztami.

Nowoczesna forma zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników

Może Ci się również spodoba