Miesięczne Archiwum: grudzień 2022

Wyjazd studentów do Ostrawy

Wykorzystanie VR oraz nowoczesnych rozwiązań wodorowych. Panel energetyczny i warsztaty. Wyjazd studentów do Ostrawy

Za nami ciekawa wizyta w Ostrawie, gdzie studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Studiów Menedżerskich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB uczestniczyliśmy w warsztatach oraz zajęciach wykładowych organizowanych w VSB –  Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie.

Szkolenia dla studentów z zakresu VR

Trwają szkolenia ramach polsko-czeskiego projektu pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II” z wykorzystania sprzętu i oprogramowania dostępnego w ramach Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości. Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie korzystają z dedykowanego oprogramowania VR związanego z gospodarką niskoemisyjną.