Cele projektu

Kluczowy cel projektu to rozszerzenie obecnego zakresu specjalistycznego kształcenia zawodowego studentów obu uczelni w zawodach poszukiwanych na pograniczu zawodach tj. jako specjalistów w zakresie zarządzania energią i rozwijania gospodarki niskoemisyjnej m.in. w firmach produkujących i montujących systemy energetyczne w oparciu o odnawialne źródła energii.

Dzięki udziałowi w projekcie zostaną oni wyposażeni w unikalne kompetencje i umiejętności dotyczące zarządzania energią oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w istotnych branżach pogranicza: budowlanej, turystycznej, metalurgii, górnictwie oraz automotive.

Cele szczegółowe projektu:

  • Rozszerzenie oferty edukacyjnej obu uczelni wyższych o kolejne elementy programu kształcenia zawodowego w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ukierunkowane na zastosowanie tych rozwiązań w kluczowych dla pogranicza branżach: budowlanej, turystycznej, metalurgii, górnictwie oraz automotive.
  • Opracowanie oraz implementacja najmniej trzech dodatkowych modułów interdyscyplinarnego programu kształcenia studentów kierunków biznesowych i technicznych, przygotowującego ich do podejmowania zatrudnienia na stanowiskach związanych z zarządzaniem energią i rozwojem gospodarki niskoemisyjnej m.in. w firmach produkujących i montujących systemy energetyczne oparte m.in. o odnawialne źródła energii.
  • Wyposażenie grupy polskich i czeskich studentów w unikalne kompetencje i umiejętności dotyczące zarządzania energią oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w branżach istotnych dla pogranicza, m.in. z zastosowaniem energii odnawialnych.
  • Zainspirowanie uczniów szkół zawodowych do rozwoju zawodowego w kierunku zarządzania energią i gospodarką niskoemisyjną, co stworzy im w przyszłości szansę na znalezienie na pograniczu zatrudnienia, bez konieczności migracji zarobkowej poza pogranicze.
  • Włączenie do procesu kształcenia zawodowego specjalistycznych kadr zarządzających energią i rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu.