Miesięczne Archiwum: marzec 2021

Spotkanie z ekspertami

Spotkanie z ekspertami zewnętrznymi opracowującymi moduły kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.