Trwałość projektu

Po zakończeniu projektu obie uczelnie nadal wykorzystywać będą w kształceniu efekty wspólnych działań (m.in. nowe moduły kształcenia, e-learning, edukacyjne wyposażenie techniczne). Zdobyte przez kadrę akademicką kompetencje edukacyjne w tym zakresie pozwolą kształcić kolejnych specjalistów z tej dziedziny. Trwały charakter będzie miała też współpraca z instytucjami wspierającymi projekt.

Trwały rezultat projektu po obu stronach granicy to kontynuacja wspólnego kształcenia studentów, w oparciu o program wypracowany przez partnerów przy udziale instytucji rynku pracy.

Unikalny, specjalistyczny program rozwijający kompetencje i umiejętności studentów w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do zwiększenia poziomu zatrudnienia absolwentów na pograniczu i do odwrócenia tendencji migracyjnych.

Cele projektu są zgodne z celami statutowymi działania partnerów, posiadających duże doświadczenie edukacyjne. Stabilna sytuacja finansowa gwarantuje kontynuację celów projektu co najmniej 5 lat po jego zakończeniu (wpływy z dotacji ministerialnych, wpływy własne). Obie uczelnie posiadają akredytacje gwarantujące kontynuację kształcenia.