Miesięczne Archiwum: lipiec 2023

Spotkanie partnerów projektu

W dniu 14 lipca 2023 odbyło się kolejne spotkanie partnerów realizujących polsko-czeski projekt „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”.