Miesięczne Archiwum: październik 2022

Realizacja polsko-czeskiego projektu pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II” wkracza w kluczową fazę. Już wkrótce studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB oraz Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie będą mogli korzystać z nowoczesnych Laboratoriów Wirtualnej Rzeczywistości.

Nowy podręcznik i kursy e-learningowe

Realizacja polsko-czeskiego projektu pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II” wkracza w kluczową fazę. Już wkrótce studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB oraz Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie będą mogli korzystać z nowoczesnych Laboratoriów Wirtualnej Rzeczywistości.