Kontakt

Kierownik / Manažer:
Doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
+ 420 597 329 339
bohumil.horak@vsb.cz

Zastępca kierownika / Zástupce manažera:
dr inż. Łukasz Wróblewski
+48 338 510 281
 lwroblewski@wsb.edu.pl