Nowy podręcznik i kursy e-learningowe

Realizacja polsko-czeskiego projektu pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II” wkracza w kluczową fazę. Już wkrótce studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB oraz Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie będą mogli korzystać z nowoczesnych Laboratoriów Wirtualnej Rzeczywistości.

Nowe Laboratoria w Cieszynie oraz Ostrawie będą wyposażone w najnowszy sprzęt i oprogramowanie, które umożliwia m.in. zaawansowaną interakcję (przez ruch ciała, gesty, dotyk), pozyskiwanie wysokiej jakości modeli trójwymiarowych czy projektowanie budynków poprzez interaktywną ścianę projekcyjną. Laboratorium pozwoli studentom kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zgłębiać wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności z zakresu zrównoważonego zarządzania energią oraz gospodarki niskoemisyjnej w sektorach: turystyka, budownictwo oraz automotive. 

Już teraz studenci w trakcie zajęć mogą korzystać z opracowanych w ramach Projektu multimedialnych kursów e-learningowych oraz podręcznika pt. „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W KONTEKŚCIE ROZWOJU SEKTORA AUTOMOTIVE, BUDOWNICTWA ORAZ TURYSTYKI”, red. Bohumil Horak, Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski, który opracowany został w języku polskim, czeskim oraz angielskim. Autorami poszczególnych rozdziałów tematycznych podręcznika są zarówno akademicy: Petra Muckova, Iveta Skotnicova, Katarzyna Tobór-Osadnik, Jiri Kupka, jak i praktycy: Jakub Stęchły oraz Patrycja Płonka. Wstęp do podręcznika opracowali: Joanna Kurowska-Pysz i Łukasz Wróblewski natomiast zakończenie Bohumil Horak, Barbora Anfilova Husova oraz Hana Stverkova. Z treścią podręcznika można zapoznać się na stronie projektu https://czystepogranicze.wsb.edu.pl/

Projekt pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”, numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Może Ci się również spodoba