Strategie marketingowe dla przedsiębiorstw zajmujących się promocją czystej energii

Studenci Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie zaprezentowali opracowywane w semestrze zimowym projekty strategii marketingowych. Projekty przygotowane zostały dla przedsiębiorstw zajmujących się promocją czystej energii na pograniczu polsko-czeskim a ich prezentacja odbyła się w 25 stycznia 2023 r

Prezentacje strategii

Prezentacją studentów przysłuchiwali się ich opiekunowie, eksperci zewnętrzni (profesor Grzegorz Maciejewski oraz docent Bohumil Horak), którzy dzielili się swoimi cennymi uwagami oraz komentarzami. W wydarzeniu (w formie on-line) uczestniczyli również studenci partnerskiej uczelni – Uniwersytetu Technicznego w Ostravie, którzy wspomagali wiedzą techniczną swych kolegów z Cieszyna.

Współpracujemy

Zadanie realizowane było w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Może Ci się również spodoba