16 marca w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”, klasy 4TA8, 4TB8, 4TC8 (gr.2) i 3BA Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im Tadeusza Kościuszki w Rybniku, wzięły udział w szkoleniu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Szkolenie prowadziła dr hab. inż.  Katarzyna Tobór-Osadnik.

Szkolenie zachęcało do gospodarki obiegu zamkniętego czyli do wykorzystywania zasobów, które już mamy. Gospodarka obiegu zamkniętego jest nie tylko ekologiczna, ale przede wszystkim ekologiczna. Omówione zostały odnawialne źródła energii (OZE), jako alternatywa źródeł kopalnych. Mowa była również o zagrożeniach hydrologicznych i ekologicznych, w związku z budową zapór wodnych i związanych z tym zaburzeniem ekosystemów.

Zajęcia zostały zakończone quizem z nagrodami.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Może Ci się również spodoba