O gospodarce niskoemisyjnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Dwie grupy uczniów technikum budownictw i technikum architektury krajobrazu Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowanych „Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia odbyły się 23 lutego 2023. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w quizie z nagrodami.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Może Ci się również spodoba