Marketingové strategie pro podniky propagující čistou energii

Studenti z pobočky WSB v Cieszyně představili projekty marketingové strategie vypracované v zimním semestru. Projekty byly připraveny pro firmy, které se zabývají podporou čisté energie v česko-polském příhraničí, a jejich prezentace se uskutečnila 25. ledna 2023.

Prezentace studentů vyslechli jejich učitelé, externí odborníci (profesor Grzegorz Maciejewski a docent Bohumil Horák), kteří se podělili o své cenné postřehy a připomínky. Akce se zúčastnili také studenti z partnerské univerzity, Technické univerzity Ostrava (v online podobě), kteří svými technickými znalostmi podpořili své kolegy z Cieszyna.

Akce byla realizována v rámci projektu „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v česko-polském příhraničí II“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

You may also like...