Warsztaty w Ostrawie i zwiedzenie Międzynarodowych Targów InfoTherma

Studenci Akademii WSB 26 stycznia 2023 r., na zaproszenie VŠB – Technická univerzita Ostrava, uczestniczyli w warsztatach dotyczących niskiej emisji i energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, które odbyły się w Ostrawie. Wyjazd do Ostrawy był okazją do zwiedzenia Międzynarodowych Targów InfoTherma – największych w Czechach targów dotyczących ogrzewania, oszczędności energii i racjonalnego wykorzystania zasobów odnawialnych w małych i średnich budynkach.

Wyjazd w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”

Wyjazd był możliwy dzięki projektowi „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”  realizowanemu przez Akademię WSB we współpracy z  Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Może Ci się również spodoba