Projektová schůzka

Dne 13. ledna 2023 se konalo zasedání projektového týmu Praktického programu vzdělávání kádrů rozvíjejících nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II.

Účelem setkání bylo projednat aktivity realizované v rámci udržitelnosti projektu „Praktický program pro vzdělávání lidských zdrojů rozvíjejících nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“ a představit činnosti týkající se aktuálně realizovaných projektových aktivit:

  • workshop pro studenty v Ostravě 26. ledna 2023;
  • projekty studentů o ekonomických a manažerských aspektech nízkouhlíkového hospodářství v česko-polském příhraničí – včetně data jejich prezentace (25. ledna 2023);
  • byl projednán průběh průběžného vzdělávání studentů, kteří využívají sady VR a software zakoupený v rámci projektu;
  • Shrnutí vzdělávacího semináře pro studenty, který se konal na VŠB-TUO v Ostravě dne 14.12.2023.
  • Energetický panel, který se konal na VŠB-TUO v Ostravě dne 14.12.2023, byl shrnut.
  • projednával program a organizační záležitosti vzdělávacích setkání se studenty ve školách.
  • byl projednán průběh e-learningových kurzů.
  • byl projednán obsah, který má být zveřejněn na internetových stránkách projektu.
  • byl přezkoumán obsah vytvořený a zveřejněný v e-learningových kurzech, které připravili odborníci.
  • diskutované projektové aktivity, které se mají uskutečnit v roce 2023.

You may also like...