Wykorzystanie VR oraz nowoczesnych rozwiązań wodorowych. Panel energetyczny i warsztaty. Wyjazd studentów do Ostrawy

Za nami ciekawa wizyta w Ostrawie, gdzie 14.12.2022 studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Studiów Menedżerskich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB uczestniczyliśmy w warsztatach oraz panelu energetycznym organizowanych w VSB – Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie.
Panel energetyczny i warsztaty

Panel Energetyczny i warsztaty dla studentów. Realizujemy projekt „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”

Warsztaty oraz panel energetyczny realizowane były w ramach polsko-czeskiego partnerskiego projektu pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”. W ramach zajęć studenci wysłuchali bardzo inspirujących wykładów dotyczących gospodarki nieskoemisyjnej oraz zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w branżach: automotive, budownictwo oraz turystyka.

Super komputer Karolina

W IT4Innovations National Supercomputing Center studenci poznali możliwości obliczeniowe KAROLINY – jednego z najpotężniejszych i najszybszych superkomputerów na świecie. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak laboratoria do projektowania i produkcji samochodów elektrycznych. W szczególności symulatory jazdy oraz laboratorium modelowania i druku 3D, w którym to studenci z gliny, drewna oraz tworzyw sztucznych wykonują modele karoserii oraz elementów wnętrza samochodu.

Projekt pt. „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”, numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 realizowany jest przez Akademię WSB we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Może Ci się również spodoba