Použití VR a moderních vodíkových řešení. Energetický panel a semináře. Výlet studentů do Ostravy

Je za námi zajímavá návštěva Ostravy, kde se 14.12.2022 studenti oborů Management a výrobní inženýrství a Manažerská studia těšínské pobočky Fakulty WSB Akademie zúčastnili workshopů a energetického panelu pořádaného na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě.
Energetický panel a workshop

Energetický panel a workshop pro studenty. Realizujeme projekt „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“.

Workshop a energetický panel byly realizovány v rámci polsko-českého partnerského projektu s názvem „Praktický program vzdělávání lidských zdrojů rozvíjejících nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“. V rámci těchto aktivit si studenti vyslechli velmi inspirativní přednášky o nízkouhlíkovém hospodářství a využití virtuální a rozšířené reality v automobilovém průmyslu, stavebnictví a cestovním ruchu.

Super počítač Karolina

V Národním superpočítačovém centru IT4Innovations se studenti seznámili s výpočetními možnostmi KAROLINY – jednoho z nejvýkonnějších a nejrychlejších superpočítačů na světě. Největší zájem však vzbudily laboratoře pro konstrukci a výrobu elektromobilů. Zejména simulátory řízení a laboratoř 3D modelování a tisku, kde studenti vytvářejí modely karoserie a interiéru z hlíny, dřeva a plastu.
Projekt s názvem. „Praktický program pro vzdělávání pracovníků rozvíjejících nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“, registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 je realizován Akademií WSB ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

You may also like...