Spotkanie projektowe

14 września 2020 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną II”, którego głównym celem było zapoznanie się członków zespołu projektowego, omówienie celów i założeń projektu.

Podczas spotkania ustalono harmonogram kolejnych spotkań partnerów i zasady komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego w okresie pandemii COVID-19.

Może Ci się również spodoba