Wyniki badań opublikowane we szwajcarskim czasopiśmie naukowym Energies

W szwajcarskim czasopiśmie naukowym Energies (WoS IF 3.004. Scopus Cite Score 4.7, 140 punktów MEiN), opublikowany został artykuł naukowy pt. „Competency Gaps of Employees in the Construction Sector in Terms of the Requirements of a Low-Carbon Economy. Polish and Czech Case” (Honorata Howaniec, Łukasz Wróblewski, Hana Štverková)

Publikacja zawiera wyniki badań, które realizowane były w ramach polsko-czeskiego projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II” dofinansowanego z Programu: Interreg V – A Republika Czeska – Polska.

Może Ci się również spodoba