Warsztaty edukacyjne „Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu polsko-czeskim”

Za studentami z Cieszyna i Ostrawy ciekawe warsztaty. 1 marca 2023 w ramach wspólnego projektu VSB z Ostrawy i Akademii WSB odbyły się warsztaty edukacyjne „Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu polsko-czeskim”

Warsztaty edukacyjne

Tematyka warsztatu:


Co to jest Smog i jak można mu przeciwdziałać w życiu codziennym?

Zarządzanie energią w branży Automotive, budownictwie oraz turystyce – gry edukacyjne z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości

Uczestniczący w warsztatach studenci mieli zapewniony smaczny poczęstunek i pyszną kawe wraz ze słodkimi przekąskami

Projekt „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II” jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Może Ci się również spodoba