Nasz projekt uznany przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki za dobrą praktykę Uczelni i wpisany został do „Katalogu dobrych praktyk uczelni”.

Czwarta edycja „Katalogu dobrych praktyk uczelni” poświęcona jest czynnikom ESG, czyli środowiskowym (Environmental), społecznym (Social) oraz ładu organizacyjnego (Corporate Governance). Dobre praktyki Akademii WSB, która jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, po raz kolejny zostały wyróżnione w ramach tej inicjatywy.

„Nasze działania przekładają się bezpośrednio na środowisko”

Mamy świadomość, że jako uczelnia wyższa możemy w sposób realny wpływać na kształtowanie dobrych postaw w społeczeństwie, a nasze działania przekładają się bezpośrednio na środowisko, zarówno akademickie, biznesowe, jak i naturalne. Akademia WSB zarządzana jest w sposób zrównoważony i nadaliśmy temu formalny charakter, wprowadzając Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Została ona zatwierdzona i przyjęta przez Senat Akademii WSB, co pokazuje, że pracownicy Uczelni mają świadomość współczesnych wyzwań i nadają im szczególny priorytet w codziennej działalności. Strategia Zrównoważonego Rozwoju wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Akademii WSB. Działania wspierające zrównoważony rozwój budują wartość Akademii WSB, wpływa na jej prestiż oraz wiarygodność w środowisku akademickim, jak i biznesowym – mówi prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB.

Dokument został opracowany przez Grupę Roboczą ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającą przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym ministra funduszy i polityki regionalnej.

Link -Katalog dobrych praktyk uczelni

Może Ci się również spodoba