Výsledky výzkumu zveřejněné ve švýcarském vědeckém časopise Energies

Ve švýcarském vědeckém časopise Energies (WoS IF 3.004. Scopus Cite Score 4.7, 140 MEiN bodů) byl publikován vědecký článek s názvem. „Mezery v kompetencích zaměstnanců ve stavebnictví z hlediska požadavků nízkouhlíkového hospodářství. Polský a český případ“ (Honorata Howaniec, Łukasz Wróblewski, Hana Štverková).


Publikace obsahuje výsledky výzkumu, který byl realizován v rámci polsko-českého projektu „Praktický program pro vzdělávání pracovníků rozvíjejících nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“, spolufinancovaného z Programu: Interreg V – A Česká republika – Polsko.

You may also like...