Spotkanie z ekspertami

30 marca 2021 roku odbyło się spotkanie z ekspertami zewnętrznymi opracowującymi moduły kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Podczas spotkania eksperci zostali poinformowani o założeniach i celach realizowanego projektu. Spotkanie miało na celu ustalenie zakresu prac nad modułami kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz terminów ich realizacji.

Może Ci się również spodoba