Prace nad programem kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim

Eksperci Akademii WSB (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie) oraz Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie pracują nad programem kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim

W dniach 16-17 marca 2021 roku odbyły się kolejne konsultacje polskich oraz czeskich ekspertów przygotowujących transgraniczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu. Pierwszego dnia konsultacji doktor Honorata Howaniec zaprezentowała wyniki badania określające luki kompetencyjne osób zajmujących się gospodarką niskoemisyjną w branżach: budownictwo, Automotive oraz turystyka odnoszące się do polskiej strony pogranicza.

Kolejnego dnia wyniki badania określające luki kompetencyjne odnoszące się do strony czeskiej omówiła dr Hana Štverková.  Kolejnym etapem prac jest opracowanie przez transgraniczny zespół ekspertów treści kształcenia wypełniających zidentyfikowane luki a następnie przygotowanie podręcznika akademickiego będącego komplementarną częścią programu kształcenia.  

Raport z badania określającego luki kompetencyjne osób zajmujących się gospodarką niskoemisyjną w branżach: budownictwo, Automotive oraz turystyka można pobrać tutaj.

Może Ci się również spodoba