Czyste Pogranicze Aktualności

Warsztaty w Ostrawie i zwiedzenie Międzynarodowych Targów InfoTherma

Studenci Akademii WSB 26 stycznia 2023 r., na zaproszenie VŠB – Technická univerzita Ostrava, uczestniczyli w warsztatach dotyczących niskiej emisji i energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, które odbyły się w Ostrawie. Wyjazd do Ostrawy był okazją do zwiedzenia Międzynarodowych Targów InfoTherma – największych w Czechach targów dotyczących ogrzewania, oszczędności energii i racjonalnego wykorzystania zasobów odnawialnych w małych i średnich budynkach.

Strategie marketingowe dla przedsiębiorstw zajmujących się promocją czystej energii

Studenci Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie zaprezentowali opracowywane w semestrze zimowym projekty strategii marketingowych. Projekty przygotowane zostały dla przedsiębiorstw zajmujących się promocją czystej energii na pograniczu polsko-czeskim a ich prezentacja odbyła się w 25 stycznia 2023 r.

13 stycznia 2023 odbyło się spotkanie zespołu projektowego Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II

Spotkanie projektowe

13 stycznia 2023 odbyło się spotkanie zespołu projektowego Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II

Wyjazd studentów do Ostrawy

Wykorzystanie VR oraz nowoczesnych rozwiązań wodorowych. Panel energetyczny i warsztaty. Wyjazd studentów do Ostrawy

Za nami ciekawa wizyta w Ostrawie, gdzie studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Studiów Menedżerskich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB uczestniczyliśmy w warsztatach oraz zajęciach wykładowych organizowanych w VSB –  Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie.