Czyste Pogranicze Aktualności

Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia w rydułtowskich szkołach średnich

14 marca w obu rydułtowskich szkołach średnich: Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach i w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach odbyły się zajęcia prowadzone przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowane „Co to jest gospodarka niskoemisyjna?”. Dla uczestników zajęć czekały gadżety związane z projektem oraz quiz wiedzy o gospodarce niskoemisyjnej. Dziękujemy dyrektorom obu szkół za umożliwienie organizacji zajęć.

O gospodarce niskoemisyjnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Dwie grupy uczniów technikum budownictw i technikum architektury krajobrazu Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowanych „Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia odbyły się 23 lutego 2023