Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia w rydułtowskich szkołach średnich

14 marca w obu rydułtowskich szkołach średnich: Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach i w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach odbyły się zajęcia prowadzone przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowane „Co to jest gospodarka niskoemisyjna?”. Dla uczestników zajęć czekały gadżety związane z projektem oraz quiz wiedzy o gospodarce niskoemisyjnej. Dziękujemy dyrektorom obu szkół za umożliwienie organizacji zajęć.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Może Ci się również spodoba