Czyste Pogranicze Aktualności

Spotkanie z ekspertami

Spotkanie z ekspertami zewnętrznymi opracowującymi moduły kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Spotkanie partnerów projeektu

Spotkanie partnerów projektu

5 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu, podczas którego ustalono zasady i harmonogram prac projektowych w najbliższych miesiącach