Warsztaty dla uczniów Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie

21 marca 2023 odbyły warsztaty dla uczniów Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie zatytułowane „Co to jest gospodarka niskoemisyjna?” . Zajęcia prowadziła dr hab. inż. Katarzyna Tobór-Osadnik.

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka, „której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich aspektów gospodarki wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych”.

Uczniowie poznali efektywne sposoby wytwarzania i zużywania energii a także metody związane z  usuwaniem bądź odzyskiwaniem cennych materiałów z odpadów metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu polsko-czeskim II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Może Ci się również spodoba