Kategoria: Aktualności

16 marca w ramach projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”, klasy 4TA8, 4TB8, 4TC8 (gr.2) i 3BA Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im Tadeusza Kościuszki w Rybniku, wzięły udział w szkoleniu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Szkolenie prowadziła dr hab. inż.  Katarzyna Tobór-Osadnik.

Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia w rydułtowskich szkołach średnich

14 marca w obu rydułtowskich szkołach średnich: Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach i w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach odbyły się zajęcia prowadzone przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowane „Co to jest gospodarka niskoemisyjna?”. Dla uczestników zajęć czekały gadżety związane z projektem oraz quiz wiedzy o gospodarce niskoemisyjnej. Dziękujemy dyrektorom obu szkół za umożliwienie organizacji zajęć.

O gospodarce niskoemisyjnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Dwie grupy uczniów technikum budownictw i technikum architektury krajobrazu Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowanych „Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia odbyły się 23 lutego 2023