Autor: Grzegorz Adam

Spotkanie z ekspertami

Spotkanie z ekspertami zewnętrznymi opracowującymi moduły kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Spotkanie partnerów projeektu

Spotkanie partnerów projektu

5 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu, podczas którego ustalono zasady i harmonogram prac projektowych w najbliższych miesiącach

Spotkanie projektowe

Spotkanie projektowe

14 września 2020 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną II”, którego głównym celem było zapoznanie się członków zespołu projektowego, omówienie celów i założeń projektu.