Czas na wspólnoty energetyczne

Zapraszamy na spotkanie Czas na wspólnoty energetyczne organizowane w ramach projektu LEading coopEration toWArds energy communities policies tackling energy povertY (LEEWAY), którego celem jest wspieranie polityki energetycznej w zakresie tworzenia Wspólnot Energii Odnawialnej poprzez wymianę doświadczeń w międzynarodowym partnerstwie.

Celem spotkania jest przybliżenie tematyki wspólnot energetycznych i omówienie możliwości ich tworzenia i rozwoju w województwie śląskim w aspektach: prawnym, finansowym, społecznym.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności: Klastry energetyczne, Instytucje Otoczenia Biznesu, Partnerzy Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, Instytucje badawczo – naukowe, Samorządy lokalne, Uczelnie wyższe, Fundacje.


TERMIN:

22.02.2024 r.; godz. 11:00 – 12:30

Kierujemy do Państwa prośbę o rozesłanie Zaproszenia do podmiotów, które mogą być zainteresowane udziałem w spotkaniu.

LINK DO SPOTKANIA:

Join the meeting now
Meeting ID: 325 429 615 79
Passcode: ZnAat8

Link do spotkania

AGENDA SPOTKANIA

11.00: Powitanie uczestników – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
11.10: Prezentacja założeń projektu LEEWAY – Monika Ptak, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
11:25: Przedstawienie uwarunkowań europejskich i krajowych – Bartłomiej Kupiec; CoopTechHub energy team leader
11.40: Przedstawienie założeń Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem – Aleksandra Pitura, Referat Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
11.55: Dyskusja

Może Ci się również spodoba