Miesięczne Archiwum: marzec 2023

Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Zajęcia w rydułtowskich szkołach średnich

14 marca w obu rydułtowskich szkołach średnich: Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach i w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach odbyły się zajęcia prowadzone przez dr hab. inż. Katarzynę Tobór-Osadnik zatytułowane „Co to jest gospodarka niskoemisyjna?”. Dla uczestników zajęć czekały gadżety związane z projektem oraz quiz wiedzy o gospodarce niskoemisyjnej. Dziękujemy dyrektorom obu szkół za umożliwienie organizacji zajęć.