Workshop v Ostravě a návštěva mezinárodního veletrhu InfoTherma

Studenti WSB Academy se na pozvání VŠB – Technické univerzity Ostrava zúčastnili workshopu o nízkých emisích a energii z obnovitelných zdrojů, který se konal v Ostravě. Cesta do Ostravy byla příležitostí k návštěvě mezinárodního veletrhu InfoTherma – největšího veletrhu v České republice zaměřeného na vytápění, úspory energie a racionální využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních budovách.

Cesta se uskutečnila díky projektu „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v příhraničním regionu II“, který realizovala Bankovní akademie ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020

You may also like...