Školení pro studenty ve virtuální realitě

V rámci polsko-českého projektu s názvem „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“ probíhají školení v používání hardwaru a softwaru, které jsou k dispozici v laboratoři virtuální reality. Studenti fakulty v Cieszyně používají specializovaný VR software týkající se nízkouhlíkového hospodářství.


Projekt s názvem. „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“, registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

You may also like...