Nové učebnice a e-learningové kurzy

Realizace polsko-českého projektu s názvem „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“ vstupuje do klíčové fáze. Již brzy budou moci studenti těšínské pobočky Akademie WSB a Technické univerzity Ostrava využívat moderní laboratoře virtuální reality.

Nové laboratoře v Cieszyně a Ostravě budou vybaveny nejmodernějším hardwarem a softwarem, který mimo jiné umožňuje pokročilou interakci (prostřednictvím pohybu těla, gest, dotyků), pořizování vysoce kvalitních 3D modelů nebo navrhování budov prostřednictvím interaktivní projekční stěny. Laboratoř umožní studentům výrobního managementu a inženýrství učit se a získávat nové dovednosti v oblasti udržitelného hospodaření s energií a nízkouhlíkového hospodářství v cestovním ruchu, stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Studenti již mají k dispozici multimediální e-learningové kurzy projektu a příručku s názvem „NÍZKOMISNÍ EKONOMIKA“. „Autoři jednotlivých tematických kapitol příručky jsou zároveň autory učebnice, která vychází v polštině, češtině a angličtině. Autory jednotlivých tematických kapitol příručky jsou jak akademici: Petra Mucková, Iveta Skotnicová, Katarzyna Tobór-Osadnik, Jiří Kupka, tak praktici: Jakub Stęchły a Patrycja Płonka. Úvod k příručce připravili Joanna Kurowska-Pysz a Lukasz Wróblewski, závěr Bohumil Horák, Barbora Anfilova Husová a Hana Stverková. Obsah příručky je k dispozici na webových stránkách projektu https://czystepogranicze.wsb.edu.pl/.
Projekt s názvem. „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“, registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

You may also like...