Studijní návštěva v Bílsku-Bělé (Polsko) v rámci letní školy

Studijní návštěva v Bílsku-Bělé (Polsko)

v rámci letní školy

29. září 2021
08:00-18:00

.

  08:00 Sraz účastníků
08:30– 09:30Přejezd do Bílsko-Bělé
09:30– 11.30Městský úřad v Bílsku-Bělé: Energetický management ve městě   Představení celkového přístupu města k energetickému managementu ve městě, se zvláštním důrazem na veřejné budovy (sledování spotřeby).   Prezentace obecné vize udržitelného energetického rozvoje města, včetně již zrealizovaných opatření (plán SEAP a Plán nízkouhlíkového hospodářství) a také plánovaných aktivit (Plán opatření pro udržitelnou energii do 2030 zaměřený na dosažení cíle 40% snížení emise CO2, který bude zpracováván příští rok).   Představení úlohy občanů v realizaci lokálních klimatických a energetických cílů, včetně dlouhodobé široké kampaně Bílsko-Bělá chrání klimat, zahrnující organizaci každoročního Beskydského festivalu dobré energie.   Představení Programu pro omezení emisí z dopravy a lokálních topenišť, tj. programu dotací na výměnu starých a neefektivních kotlů v domácnostech, a jeho vlivu na kvalitu ovzduší ve městě.
11:30– 12:00Škola XXX: Úspory energií ve školách v rámci projektů 50/50   Virtuální setkání se zástupcem jedné ze škol účastnících se projektů 50/50. Metodika 50/50 aktivně zapojuje žáky do procesu energetického managementu a učí je ekologickému chování prostřednictvím konkrétních opatření. Její implementace se skládá z 9 kroků a finanční úspory dosažené žáky jsou rovným dílem rozdělovány mezi školu a subjekt, který platí za energie (místní samospráva).
12:00– 13:00 Procházka městem: zelená a modrá infrastruktura   Představení strategie přizpůsobení města klimatickým změnám a seznámení s prvky zelené a modré infrastruktury (např. květnaté louky, zelené střechy), které mají zvýšit jeho odolnost na již zaznamenávané lokální negativní dopady změny klimatu.   Představení programu „Bílsko-Bělá zachycuje déšť”, v jehož rámci mohou občané získat dotaci na nákup nádrží na dešťovou vodu. Zdůraznění úlohy zadržování vody v místě srážek a nutnosti racionálnějšího hospodaření s vodou.   Přejezd do plaveckého areálu Aqua, ul. Langiewicza.  
   
13:00– 14:00Plavecký areál Aqua: využití OZE Využití soustavy tepelných čerpadel pro ohřev vody v bazénech Aqua bylo možné díly vodovodní magistrále s průměrem 1200 mm, která se nachází poblíž a její voda je využívána pro dolní oběh soustavy. Soustava má 2 čerpadla s výkonem 175 kW každé. Základním úkolem čerpadel je ohřev vody v bazénu. Čerpadla jsou navíc využívána k ohřevu topnými tělesy, ventilátory a k podlahovému vytápění objektu s celkovým objemem přes 15000 m3. V létě se soustava tepelných čerpadel využívá pro klimatizaci.
   
14:00– 15:00  Oběd
  Oběd zajištěn v restauraci v okolí Dębowce
   
15.00– 16.00ZIAD: Montáž OZE v rodinných domech Představení úlohy OZE v nízkouhlíkovém hospodářství. Prezentace projektu „Obnovitelné zdroje energie pro občany Bílska-Bělé” (OZE), díky němuž mohou majitelé bytových nemovitostí na území Bílska-Bělé, kteří chtějí instalovat obnovitelné zdroje energie pro bytové potřeby, mohou získat na tento účel evropské dotace (granty).  V projektu je plánováno 1000 ks instalací OZE, včetně 610 ks fotovoltaických instalací, 150 ks solárních kolektorů a 110 ks tepelných čerpadel pro TUV a 130 ks tepelných čerpadel pro UT nebo UT a TUV. Setkání s firmou, která montuje OZE na budovách.
16:00– 16:30Dębowiec: Místo půjčování kol Prezentace projektu BBike, v jehož rámci byl na území města zřízen systém bezobslužných půjčoven kol. Představení ostatních aktivit města zaměřených na omezení individuálního automobilového provozu.
16:30-18:00Přejezd od Cieszyna

You may also like...