Čas pro energetická společenství

Rádi bychom vás pozvali na setkání Čas pro energetické komunity, které se koná v rámci projektu
LEading coopEration toWArds energy communities policies tackling energy povertY (LEEWAY),
jehož cílem je podpořit energetickou politiku při vytváření komunit obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím výměny zkušeností v rámci mezinárodního partnerství.

Cílem setkání je přiblížit téma energetických komunit a diskutovat o možnostech jejich vzniku a rozvoje ve Slezském vojvodství z následujících hledisek: právního, finančního, sociálního.
K účasti na setkání zveme zejména: Energetické klastry, instituce podnikatelského prostředí, partnery sítě regionálních specializovaných observatoří, výzkumné a vědecké instituce, místní samosprávy, univerzity, nadace.

TERMÍN:

22.02.2024; 11:00 – 12:30 hod.

Doporučujeme Vám rozeslat tuto pozvánku subjektům, které by mohly mít zájem o účast na zasedání.

ODKAZ NA ZASEDÁNÍ:

Připojte se k setkání nyní
ID setkání: 325 429 615 79
Přístupový kód: ZnAat8

Odkaz na zasedání

PROGRAM ZASEDÁNÍ

11.00: Přivítání na zasedání – Slezský maršálek úřadu
11.10: Představení předpokladů projektu LEEWAY – Monika Ptak, vedoucí odboru regionální inovační strategie, Slezský maršálek úřadu.
11.25: Představení evropských a národních podmínek – Bartłomiej Kupiec; vedoucí energetického týmu CoopTechHubu
11.40: Představení politiky nízkouhlíkového hospodářství pro Slezské vojvodství. Regionální energetická politika do roku 2030 se shrnutím a zdůvodněním – Aleksandra Pitura, Regionální centrum analýz a strategického plánování; Maršálkovský úřad Slezského vojvodství
11.55: Diskuse

You may also like...