Projekt – Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v česko-polském příhraničí v rámci „Katalogu dobré praxe společenské odpovědnosti vysokých škol“

Čtvrté vydání „Katalogu dobré praxe vysokých škol“ se věnuje faktorům ESG, tj. environmentálním (Environmental), sociálním (Social) a organizačním (Corporate Governance). V rámci této iniciativy byly opět vyzdviženy osvědčené postupy Akademie WSB, která je signatářem Deklarace o společenské odpovědnosti vysokých škol.

  • Jsme si vědomi toho, že jako univerzita můžeme mít reálný vliv na utváření dobrých postojů ve společnosti a že se naše činnost přímo promítá do prostředí, a to jak akademického, tak i podnikatelského a přírodního. Akademie WSB je řízena udržitelným způsobem a zavedením strategie udržitelnosti jsme tomu dali formální charakter. Ta byla schválena a přijata senátem Akademie WSB, což svědčí o tom, že zaměstnanci univerzity si uvědomují současné výzvy a ve své každodenní činnosti jim věnují zvláštní pozornost. Strategie udržitelného rozvoje je součástí poslání, vize a strategických cílů WSB Academy. Aktivity podporující udržitelný rozvoj budují hodnotu Akademie WSB, ovlivňují její prestiž a důvěryhodnost v akademickém i podnikatelském prostředí, říká Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektorka Akademie WSB.

Dokument vypracovala Pracovní skupina pro společenskou odpovědnost vysokých škol působící při Týmu pro udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost firem – pomocném orgánu ministra pro fondy a regionální politiku.

You may also like...