Monthly Archive: Leden 2024

Projekt – Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v česko-polském příhraničí v rámci „Katalogu dobré praxe společenské odpovědnosti vysokých škol“

Čtvrté vydání „Katalogu dobré praxe vysokých škol“ se věnuje faktorům ESG, tj. environmentálním (Environmental), sociálním (Social) a organizačním (Corporate Governance). V rámci této iniciativy byly opět vyzdviženy osvědčené postupy Akademie WSB, která je signatářem...